British flag  Bandeira brasileira
Plaatje familiewapen De Munnick

Plaatje Braziliaanse vlag

Braziliaanse cinema:
Copacabana

Bert Ernste

Mei 2007

Poster van de film Copacabana (2001) van regisseur Carla Camurati gaat over een 90-jarige Braziliaan, die in Rio de Janeiro (Copacabana) woont en zijn leven overdenkt. Een prachtig gegeven en wie in het begin van de film naar de bedachtzame toon van de hoofdpersoon luistert, denkt dat hij een subtiele film gaat zien over het leven dat geleefd is en dat wat je op je 90ste nog rest: herinneringen. Of zoals iemand tijdens het uitbundige verjaardagsfeest zegt: “Als je oud bent heb je twee voordelen. Ten eerste heb je al die herinneringen. Ten tweede ... ehhh ... dat weet ik niet meer.”

De film kent ook wel subtiele momenten, maar helaas worden ze afgewisseld met (voor mij) veel te karikaturale stukken. Het is humoristische bedoeld en bij tijd en wijle is de film ook wel leuk, maar tegelijkertijd sporen de karikaturen niet met de bedachtzame toon van de hoofdpersoon. Dat geldt ook voor diens schrikbarende maquillage, waardoor hij wat belachelijk wordt. Ik kon het niet aanzien en heb de DVD niet uitgekeken, toen het uitbundige, maar ook karikaturale feest maar niet ophield. Ik laat mij door mijn vriendin vertellen dat het laatste stuk iets beter is, maar ook volgens haar wordt de film niet echt goed. Wat mij betreft een afknapper. Een prachtig gegeven om zeep geholpen.

Index Braziliaanse cinema | Meer Brazilië | Contact