British flag  Bandeira brasileira
Plaatje familiewapen De Munnick

Foto'tje kop uil

Nederlandse handelsmissie in Brazilië 1 - 9 maart 2009

Handelsmissie draagt folder voor

Bert Ernste

Maart 2009

Foto premier Balkenende en president Lula Premier Balkenende en minister Eurlings zijn met zeventig bedrijven in Brazilië op zoek naar investeringsmogelijkheden en naar Braziliaanse bedrijven, die in Nederland willen investeren of spullen kopen. De directeur van het Netherlands Foreign Investement Agency, Serv Wiemerma, probeerde op de eerste dag bij de ondernemersorganisatie FIESP een zaal gevuld met zakenlieden over te halen in Nederland te investeren door de voordelen van Nederland op te sommen. Hij deed dat met verve, maar je vraagt je toch af of een duurbetaalde kracht als Wiemerma (auteur van de De inhaalchinees) de teksten uit de folders van zijn instelling dunnetjes moet overdoen. De informatie is zo algemeen dat de geïnteresseerden die beter uit die folder of van het internet kunnen halen. Het is het bekende rijtje: strategische locatie in Europa, internationale zakelijke omgeving, superieure logistieke en technologische infrastructuur, hoogopgeleide meerdere talen sprekende en flexibele arbeidskrachten, goede kwaliteit van leven, goed fiscaal klimaat etc. Allemaal propaganda, die de buurlanden op dezelfde manier bedrijven.

Wie somber is over de situatie in Nederland, vanwege de uitholling van het onderwijs, de teruglopende investeringen in onderzoek, het gebrek aan arbeidskrachten (moesten vrouwen een tijdje terug niet meer aan het werk van Balkenende?, er was toch gebrek aan bèta’s?), moet de folders het Netherlands Foreign Investment Agency lezen. Die geven een rooskleurig beeld van Nederland. Wie de propaganda gelooft, wordt heel blij over Nederland.

Het lijkt allerminst efficiënt als dure krachten als de directeur van dat Netherlands Foreign Investment Agency folders gaan voordragen aan een zaal vol dure zakenlieden. Al die mensen moeten veel belangrijkere zaken te doen hebben. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Zo’n bijeenkomst van zakenlieden en economische delegaties is een soort rituele dans. Je moet er bij zijn, je kunt je er belangrijk voelen omdat je erbij mocht zijn (Balkenende komt!, de president van Brazilië komt!).

Foto premier BalkenendeBalkendende klef
Premier Balkenende deed ook een soort rituele dans met president Lula van Brazilië. Balkenende prees Lula zo ongeveer de hemel in omdat hij zo veel bewonderaars had in Nederland, zoals was gebleken tijdens het staatsbezoek van de president aan Nederland een tijdje terug. En omdat hij zo veel doet aan armoedebestrijding, de juiste maatregelen neemt ter bestrijding van de crisis en ga zo maar door. Het was allemaal tamelijk klef, zeker toen beide heren vertelden dat ze zo graag tijdens het wereldkampioenschap voetbal in 2014 samen naar de finale Brazilië - Nederland wilden kijken. Balkenende gaf aan Lula een shirt van het Nederlands elftal: nr. 10 met naam Lula. President Lula beantwoordde het gebaar met een shirt van het Braziliaanse nationale elftal: nr. 10, Balkenende. Heel spontaan allemaal.

Foto president Lula Je zou bijna zeggen dat Balkenende socialist was geworden met zijn loftuitingen aan de linkse president Lula. De waarheid is natuurlijk dat president Lula uit de vakbeweging komt, maar dat zijn arbeiderspartij (Partido dos Trabalhadores, PT) de meeste rode veren inmiddels wel heeft afgeschud. President Lula voert een keurig liberaal economische beleid met een aantal sociale programma’s voor de armen. Hij riep de wereld op de economische crisis niet met protectionisme te lijf te gaan, want dat zou de crisis alleen maar erger maken.

Eerlijk is eerlijk, het was klef naar Nederlandse begrippen, maar vermoedelijk heeft Balkenende goed naar zijn adviseurs geluisterd. Brazilianen houden wel van wat overdrijving en van superlatieven. Je ziet dat ook in de wereld van de artiesten, die elkaar altijd uitvoerig lof toezwaaien: ‘een geweldige persoonlijkheid’, ‘altijd bewonderd’, ‘een inspiratie voor ons allen’, ‘draag hem in mijn hart’.

Gebrekkige communicatie
Na het ochtendprogramma bij de FIESP, was er ’s middags een seminarium georganiseerd door de Nederlandse ambassade. Dat begon met meer dan een uur vertraging. Waarschijnlijk moesten een paar belangrijke mensen eerst nog lunchen na het uitgelopen ochtendprogramma. Jammer voor de gewone mensen, die ook naar het ochtendprogramma waren geweest en zich om op tijd te zijn zonder lunch naar het seminarium hadden gespoed. Die wachtten en wachtten maar met hun lege maag (er waren wel wat kleine hapjes), zonder dat er iets werd meegedeeld over de vertraging. Nederland gaat toch niet de gebrekkige communicatie van de Nederlandse Spoorwegen exporteren?

Foto USB-stick In de map voor de bezoekers zit ook een geheugenstick in de vorm van een olietanker met het Nederlandse wapen op de schoorsteen en ‘Holland - Pioneers in international business’ op de romp. Het ding komt niet alleen goedkoop over, de vorm is ook verrekte onhandig. De opbouw van het schip blijft in de vakken van je tas en in je zak haken. Zijn dat de kwaliteit en design die Nederland wil uitdragen?

Meer columns | Index artikelen | Contact