British flag  Bandeira brasileira
Plaatje familiewapen De Munnick

Plaatje laptop

Journalistieke en webproducties - redactie en advies

Taal is nog steeds de kern van alle communicatie. Al lijkt dat soms vergeten te worden, als je het slordige taalgebruik om je heen ziet.

(Web)teksten
Vanuit een journalistieke invalshoek schrijf of redigeer ik (Bert Ernste) graag uw (web)teksten. In helder Nederlands, zonder omhaal van woorden, uitgaande van de lezer / websurfer.
Ervaring in binnen- en buitenlandse journalistiek (artikelen) en in communicatie bij overheid, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en in ontwikkelingssamenwerking vormen de basis voor mijn werk. Ik schrijf even graag artikelen (reportages, portretten, opiniestukken etc.), toespraken en columns, als voorlichtingsfolders, jaarverslag, jubileumboek en webteksten. Webredactie deed ik onder meer voor de gemeente Renkum en Zuwe.

Rode pennetje
Redactie, het hanteren van het spreekwoordelijke rode pennetje en het bijbehorende herschrijven, doe ik ook met veel plezier, zelfs als het gaat om taaie (beleids)teksten met veel jargon.

Hoofd- en eindredactie (ook web)
Ook doe ik graag de hoofd- en eindredactie van digitale en analoge publicaties (aansturen van freelance en andere medewerkers, opzet website, formuleontwikkeling, begeleiden vormgeving en productie).
Het journalistieker (interessanter, prikkelender) maken van teksten, ook van bedrijven en instellingen, heeft mijn speciale aandacht. Er kan op dat gebied veel meer dan de directie denkt en durft!

Webadvies
Graag geef ik ook advies over uw website. Veel organisaties maken een website vanuit het organisatieperspectief, en niet vanuit het perspectief van de gebruiker / klant. Dat geldt voor de structuur, maar vaak ook voor de manier van schrijven. Graag adviseren wij u over de structuur en inhoud van uw website.

Tarieven
Bij goede stroomlijning zéér concurrerende tarieven.

Voordeur | Contact