British flag  Bandeira brasileira
Plaatje familiewapen De Munnick

Plaatje Nederlandse vlag

Nederland

Pijl naar links | Index vogelfoto’s | Pijl naar rechts

Foto meerkoet

Carqueja | Common coot | Meerkoet
Utrecht 2009

Pijl naar links | Index vogelfoto’s | Pijl naar rechts

Meer foto’s | Artikelen | Contact