British flag  Bandeira brasileira
Plaatje familiewapen De Munnick

Plaatje vlag West Papua

Vijftig jaar vlag en volkslied papua’s: treurige balans - manifestatie

Bert Ernste

Omslag Vademecum Nederlands 
	Nieuw-Guinea Op 1 december 1961, dit jaar vijftig jaar geleden, kreeg de Nederlandse kolonie Nieuw-Guinea een eigen vlag en volkslied. Nederland was in de golf van dekolonisering van na de tweede wereldoorlog in de jaren ’50 begonnen met een programma om Nieuw-Guinea zelfstandig te maken. De vlag, de ‘Morgenster’, en het volkslied ‘Hai Tanahku Papua’ pasten in dat streven. Voordat het zover was, had Nederland overigens in bloedige ‘politionele acties’ geprobeerd om de onafhankelijkheid van Nederlands-Indië (nu Indonesië) te voorkomen.

Grote buitenlandse druk, voortkomend uit de koude oorlog, maakte dat al in 1962 die voorgenomen onafhankelijkheid van Nieuw-Guinea (nu bekend onder de naam West Papua) teniet werd gedaan. Nederland werd door de internationale gemeenschap, geleid door de Verenigde Staten die bang waren dat Indonesië communistisch zou worden, gedwongen om Nieuw-Guinea (via een tijdelijk bestuur door de Verenigde Naties) over te dragen aan Indonesië, dat aanspraken maakte op het gebied en met een invasie dreigde.

Wel werd nog bedongen dat Indonesië een volksstemming moest houden onder de papua’s, die zich dan zouden kunnen uitspreken voor of tegen de aansluiting bij Indonesië. Dat referendum van 1969 was totaal doorgestoken kaart. Tijdens de volksstemming konden alleen door Indonesië gekozen (en waar nog nodig zwaar geïntimeerde) kiesmannen zich uitspreken. Desondanks accepteerde de Verenigde Naties de volksstemming als correcte uitvoering van de verdragen.

In Indonesisch West Papua staan zware straffen op het tonen van de vlag en het zingen van het volkslied van de papua’s. Papua’s die hun democratische rechten opeisen worden mishandeld of zelfs vermoord. Meer over de huidige situatie in West Papua.

De wereldgemeenschap kijkt, net als de Nederlandse overheid, al die jaren de andere kant op, bang om een groot land als Indonesië voor het hoofd te stoten. De media, ook de Nederlandse, volgen die lijn en zijn nauwelijks meer geïnteresseerd in een gebied dat toch enkele eeuwen lang en tot een kleine vijftig jaar geleden deel uitmaakte van het koninkrijk.

1 december 2011, Plein, Den Haag, 14.00 tot 16.00 uur: manifestatie met ceremoniële vlaghijsing van ‘de Morgenster’.

De geschiedenis van West Papua, gelardeerd met enkele persoonlijke ervaringen

Nieuws over West Papua:
Infopapua
Tanahku.west-papua
Westpapuanet

Meer West Papua | Meer koloniale geschiedenis