British flag  Bandeira brasileira
Plaatje familiewapen De Munnick

Plaatje vlag West Papua

West Papua petitie te kort door de bocht

Bert Ernste

Oktober 2011

Papua met bord 'Regering vergeet ons niet!' Omdat ik vaak over West Papua, het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea (tot 1962), heb geschreven, kreeg ik het verzoek om een petitie tegen het Indonesische optreden in het gebied te tekenen.

Dat deed ik ook bijna, want het staat als een paal boven water dat de bevolking van West Papua nooit heeft gekozen voor aansluiting bij Indonesië. De volksstemming van 1969 was doorgestoken kaart. Sindsdien kent West Papua een onderdrukkend Indonesisch regime, dat keihard optreedt tegen dissidenten. Zo staat er vijftien jaar gevangenisstraf op het hijsen van de vlag, die onder Nederlands bewind vast ontworpen was voor het onafhankelijke West Papua. Martelingen van en moord op opposanten van het regime zijn aan de orde van de dag. Verder profiteert de lokale bevolking nauwelijks van de rijkdommen van het land. De opbrengsten gaan overwegend naar Djakarta en internationale bedrijven.

Het ligt dan ook voor de hand om, zoals de petitie doet, te eisen van de Nederlandse regering dat die zich inspant om de schendingen van de mensenrechten in het gebied tegen te gaan. En zelfs, zoals de petitie vraagt, om zich hard te maken voor een nieuwe en nu eerlijke volksstemming, waarin de bevolking van West Papua zich uitspreken voor of tegen aansluiting bij Indonesië. Althans in beginsel.

Echter, de petitie wil de zogenoemde transmigranten, Indonesiërs van andere eilanden die zich in West Papua hebben gevestigd, uitsluiten van dat referendum. Vele van die transmigranten wonen evenwel al jaren in West Papua en zijn er zelfs geboren. Die kun je, ondanks de voorgeschiedenis, niet zo maar hun rechten ontnemen. De gewone mensen onder hen zijn veelal ook slachtoffers van het Indonesische regime en van de geschiedenis. De geschiedenis terugdraaien en de ruim veertig jaar na de fraudulente volksstemming negeren, zoals de petitie wil, kan niet meer. Als er al een nieuwe volksstemming komt voor de oorspronkelijke bewoners van West Papua, zal die gepaard moeten gaan met een oplossing voor de immigranten. De petitie gaat in deze veel te kort door de bocht.

Hier dus een vlammend woord van protest tegen het Indonesische regime in West Papua, maar geen ondertekening van die petitie. Beide zullen overigens weinig uithalen. Zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar, helaas.

Aanvulling september 2016:
Deze opinie over de petitie over West Papua leverde op mijn weblog nogal wat discussie op. De petitie kan nog steeds ondertekend worden. Dagblad Trouw besteedde er weer aandacht aan (betaald). Wat mij betreft is een nieuwe volksstemming (principieel geheel terecht) zónder een oplossing voor de transmigranten nog steeds onaanvaardbaar.

Meer West Papua | Meer koloniale geschiedenis